Ngày ban hành: 
05/05/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/05/2010
Số hiệu: 
27/2010/TT-BLDTBXH
Người ký: 
VPCP

Văn bản số 27/2010/TT-BLDTBXH về Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14708724
    • Online: 61