Ngày ban hành: 
18/06/2001
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
18/06/2001
Số hiệu: 
45/2001/BTC-BKHCNMT
Người ký: 
Khác
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ và môi trường số 45/2001/BTC-BKHCNMT 18/06/2001 hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779157
    • Online: 83