Ngày ban hành: 
06/12/2006
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
06/12/2006
Số hiệu: 
111/2006/TT-BTC
Người ký: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm: 

Thông tư của Bộ tài chính số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779448
    • Online: 121