Ngày ban hành: 
05/05/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/05/2010
Số hiệu: 
174/TB-VPCP
Người ký: 
VPCP

Thộng báo số 174/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14708584
    • Online: 73