Ngày ban hành: 
20/06/2006
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
20/06/2006
Số hiệu: 
144/2006/QĐ-TTg
Người ký: 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779835
    • Online: 103