THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN
Tháng 1/2020
                   
TT Danh mục loại hàng Đơn vị tính Kế hoạch năm Khối lượng hàng hóa thông qua cảng
Từ đầu năm đến hết tháng trước Ước thực hiện tháng báo cáo Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo Lũy kế cùng kỳ năm trước So sánh cùng kỳ năm trước (%) So sánh với kế hoạch năm (%)
A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1
  Tổng số 1000 tấn 697,842 0 56,097 56,097 51,298 109% 8%
  Hàng xuất khẩu 1000 tấn   0 14,035 14,035 13,689    
  Hàng nhập khẩu 1000 tấn   0 17,060 17,060 16,126    
  Hàng nội địa 1000 tấn   0 24,840 24,840 21,442    
  Hàng quá cảnh 1000 tấn   0 162 162 41    
  Chia ra                
1 Container 1000 tấn 249,014 0 19,883 19,883 17,474    
    1000 Teus 20,616 0 1,689 1,689 1,644 103% 8%
  Xuất khẩu 1000 Tấn   0 5,897 5,897 5,668    
    1000 Teus   0 587 587 574    
  Nhâp khẩu 1000 Tấn   0 6,436 6,436 6,229    
    1000 Teus   0 568 568 545    
  Nội địa 1000 Tấn   0 7,550 7,550 5,577    
    1000 Teus   0 534 534 525    
2 Hàng lỏng 1000 tấn 84,061 0 6,726 6,726 7,098 95% 8%
  Xuất khẩu 1000 tấn   0 557 557 546    
  Nhập khẩu 1000 tấn   0 2,033 2,033 2,076    
  Nội địa 1000 tấn   0 4,136 4,136 4,476    
3 Hàng khô 1000 tấn 362,715 0 29,326 29,326 26,685 110% 8%
  Xuất khẩu 1000 tấn   0 7,581 7,581 7,475    
  Nhập khẩu 1000 tấn   0 8,591 8,591 7,821    
  Nội địa 1000 tấn   0 13,154 13,154 11,389    
4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 80,303 0 6,373 6,373 6,576 97% 8%
                   
                   
Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 

 

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19497227
    • Online: 184