Dự án được Bộ KHĐT và Bộ TC thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 7888/BC-BKHĐT ngày 06/11/2018 và văn bản số 9046/BTC-TCDN ngày 30/7/2018. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 128/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2019. Dự án do Cục HHVN được giao làm Chủ đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư dự án như sau:
+ Mục tiêu: Góp phần bảo đảm an toàn hàng hải và phát triển kinh tế - xã hội khu vực; Từng bước hoàn thiện hệ thống báo hiệu khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ điều phối an toàn hàng hải và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia các vùng biển, đảo Việt Nam nói chung và khu vực quần đảo Trường Sa nói riêng.

+ Quy mô đầu tư:

• Đèn biển Trường Sa Đông, quần đảo Trường Sa: Nhà trạm đèn bao gồm nhà điều hành sản xuất, phòng ở, phục vụ, kho với kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; Tháp đèn có kết cấu bê tông cốt thép, kích thước của tháp đèn và thông số kỹ thuật của thiết bị chiếu sáng tuân thủ theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ GTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải; Kè chắn sóng bằng BTCT bảo vệ quanh trạm; Hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, chống sét, PCCC; Trang thiết bị làm việc và các trang thiết bị phục vụ đời sống; Diện tích sử dụng đất của trạm khoảng 300m2.

• Đèn biển Phan Vinh, quần đảo Trường Sa: Nhà trạm đèn bao gồm nhà điều hành sản xuất, phòng ở, phục vụ, kho với kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép; Tháp đèn có kết cấu bê tông cốt thép, kích thước của tháp đèn và thông số kỹ thuật của thiết bị chiếu sáng tuân thủ theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ GTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải; Kè chắn sóng bằng BTCT bảo vệ quanh trạm; Hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, chống sét, PCCC; Trang thiết bị làm việc và các trang thiết bị phục vụ đời sống. Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 300m2.

• Đèn biển Sậu Đông, tỉnh Quảng Ninh: Trạm đèn nằm trên đỉnh của hòn Sậu Đông có cao độ + 50.m so với mốc 0 hải đồ. Xây dựng tháp đèn cao khoảng 20m hợp khối với nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 150m2. Cầu cập tàu phục vụ neo cập phương tiện thủy phục vụ tiếp tế, kiểm tra; Nhà kho dưới bến: diện tích xây dựng khoảng 40m2 chứa nhiên liệu, thiết bị; Đường từ cầu tàu lên trạm đèn: chiều dài đường lên trạm dài khoảng 1.1km, rộng khoảng 5m. Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 5.800m2.

• Đèn biển Lạch Ghép, tỉnh Thanh Hóa: Tháp đèn chiều cao khoảng 20m, kết cấu bê tông cốt thép đường kính trung bình khoảng 4m; Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 120m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định. Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 1.500m2.

• Đèn biển Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An : Tháp đèn chiều cao khoảng 20m, kết cấu bê tông cốt thép đường kính trung bình khoảng 4m; Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 120m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định. Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 2.500m2.

• Đèn biển Cửa Vạn, tỉnh Nghệ An: Tháp đèn chiều cao khoảng 20m, kết cấu bê tông cốt thép đường kính trung bình khoảng 4m; Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 120m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định. Diện tích đất sử dụng của trạm: Khoảng 1.500m2.

• Đèn biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình: Tháp đèn chiều cao khoảng 20m, kết cấu bê tông cốt thép đường kính trung bình khoảng 4m; Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 100m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 1.425m2.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019÷2021.
- Tình hình thực hiện dự án: Cục HHVN đang tổ chức lập đề cương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư để thẩm định, phê duyệt và lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án.
- Kế hoạch thực hiện năm 2019:
+ Tháng 3 năm 2019: rà soát, lựa chọn đơn vị quản lý dự án báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận.
+ Hoàn thành các thủ tục về đất đai với địa phương nơi xây dựng các trạm quản lý luồng.
+ Tổ chức lập dự án đầu tư, trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt.
+ Triển khai công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22993420
    • Online: 243