- Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.

- Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA hàng hải.

- Địa điểm: Khu vực Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

- Quy mô dự án: Nạo vét luồng tàu cho tàu biển trọng tải đến 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.

+ Chiều rộng luồng: 100m;

+ Chiều sâu chạy tàu: 9,3m;

+ Mực nước chạy tàu: +2,5m;

+ Cao độ đáy nạo vét: -7,2m.

Chia làm 02 giai đoạn thực hiện như sau:

+ Giai đoạn 1: Nạo vét luồng tàu đến -7,2m và đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu đồng bộ.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng đê Nam chiều dài 250m.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

<> Tình hình thực hiện:

* Giai đoạn 1: đã hoàn thành năm 2015.

* Giai đoạn 2: trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư giai đoạn 1, được sự chấp thuận của Bộ GTVT, Cục HHVN đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1339/QĐ-CHHVN ngày 21/8/2018, phê duyệt thiết kế, dự toán tại Quyết định số 1497/QĐ-CHHVN ngày 14/9/2018 với các nội dung chính:

a) Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Nạo vét tuyến luồng độ sâu -7,2m (hệ Hải đồ) cho tàu biển 10.000DWT đầy tải ra vào cảng an toàn, thuận lợi đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa của cảng Cửa Lò đến năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và vùng phụ cận (vùng hấp dẫn của cảng Cửa Lò);

- Nạo vét, mở rộng kích thước khu quay trở tàu cho tàu biển trọng tải đến 10.000DWT đầy tải ra vào an toàn, thuận lợi, đáp ứng lượng hàng thông qua khu bến cảng Nam Cửa Lò đến năm 2020.

b) Quy mô đầu tư

- Mở rộng khu quay trở tàu: đường kính D=220m

- Cao độ khu quay trở: H=-7.2m (Hải đồ)

- Mái dốc nạo vét: m=7

(Đê chắn cát phía Nam không thực hiện)

Công trình khởi công tháng 10/2018 và hoàn thành, quyết toán tháng 12/2018.

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21821044
    • Online: 890