Dự án được Cục HHVN phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-CHHVN ngày 12/6/2014; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1012/QĐ-CHHVN ngày 30/9/2015, với các nội dung chính:
- Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam.
- Cơ quan quản lý thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.
- Quy mô đầu tư xây dựng: Bổ sung hạng mục hệ thống VTS luồng Cái Mép - Thị Vải bao gồm đầu tư xây dựng với quy mô như sau: 03 trạm radar tại các cảng Gò Dầu A; cảng PTSC Phú Mỹ; cảng Tân Cảng Cái Mép, 02 camera tại cảng SITV và trạm radar Núi Lớn; xây dựng trung tâm VTS Vũng Tàu, bổ sung một số thiết bị thuộc hệ thống điều khiển và hiển thị, hệ thống CCTV và nâng cấp, tích hợp hệ thống Scada, truyền dẫn thuộc trung tâm VTS thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm VTS Vũng Tàu, xây dựng phần mềm hệ thống để tạo thành một hệ thống VTS duy nhất có tầm hoạt động bao phủ toàn bộ các tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu và Cái Mép - Thị Vải.

- Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6791721
    • Online: 69