Ngày 26/6/2013, Cục HHVN đã có Công văn số: 1969/CHHVN-VTDVHH gửi các đơn vị, công ty về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Văn bản số 542/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2013 của Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN đã hoàn thành dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng CP phê duyệt, Cục HHVN phối hợp với Tổng công ty HHVN và cơ quan, liên quan tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển VTB Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (thời gian dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2013) nhằm đánh giá việc thực hiện quy hoạch, chính sách phát triển vận tải biển, cơ cấu đội tàu, dự báo lại nhu cầu thị trường, rà soát điều chỉnh nội dung quy hoạch.

Để chuẩn bị cho nội dung Hội nghị, Cục HHVN đề nghị Quý công ty cung cấp một số nội dung như: đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch; đề xuất kiến nghị các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp.

Nội dung cần tập trung vào nhóm cơ chế, chính sách sau: Nguồn vốn để đầu tư phát triển, tái cơ cấu đội tàu; thủ tục mua bán, đăng ký tàu biển, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí và lệ phí, giá dịch vụ, cước vận tải...; cơ chế khuyến khích chủ hàng giành quyền ưu tiên vận chuyển hàng hóa để nâng cao thị phần cho đội tàu biển Việt Nam; quản lý vận tải biển và dịch vụ hàng hải...

Cục HHVN đề nghị các đơn vị, công ty tổng hợp các nội dung trên bằng văn bản và gửi về Cục HHVN trước ngày 05/7/2013 qua phòng Vận tải-Dịch vụ hàng hải (Điện thoại: 04. 37683198; Fax: 04. 37683058; Email: vantaidichvu@vinamarine.gov.vn).

 

Tài liệu đính kèm: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22734222
    • Online: 127