Ngày ban hành: 
31/05/2008
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
31/05/2008
Số hiệu: 
05/2008/CT-TTg
Người ký: 
Nguyen Tan Dung

Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779671
    • Online: 77