Cảng biển: 
Cảng biển Quảng Ninh

BẾN CẢNG XĂNG DẦU B12 - CẢNG BIỂN QUẢNG NINH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty xăng dầu B12
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 1 Bãi cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại liên hệ (0203) 3846.360
- Vị trí bến cảng Số 1 Bãi cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng...)
- Diện tích bến cảng (ha) 7,1
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 5.602.386
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu 40000DWT
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 239
- Cầu 5.000DWT
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 140
- Cầu 500DWT
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 500
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 106,5

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6790902
    • Online: 106