Cảng biển: 
Cảng biển Hà Tĩnh
BẾN CẢNG VŨNG ÁNG - CẢNG BIỂN HÀ TĨNH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Kỳ lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên hệ (0239) 3 868709
- Vị trí bến cảng Kỳ lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 10,83
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.320.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 45.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 185,5
- Cầu 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 61.671
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 270

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :8610896
    • Online: 131