Cảng biển: 
Cảng biển Vũng Tàu

BẾN CẢNG VIETSOVPETRO - CẢNG BIỂN VŨNG TÀU
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO- XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng
- Số điện thoại liên hệ
- Vị trí bến cảng Luồng sông Dinh
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng khác (dịch vụ, đóng, sửa chữa tàu…)
- Diện tích bến cảng (ha) 56
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.500.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 0
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 136
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 110
- Cầu cảng số 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 110
- Cầu cảng số 7
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 8.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 8
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 8.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150
- Cầu cảng số 9
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 8.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 150

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21819870
    • Online: 96