Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG VẬT CÁCH - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty cổ phần cảng Vật Cách
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Km 9 đường 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 3850018
- Vị trí bến cảng 249, khu 7, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Tổng hợp, Hàng rời, hàng khô
- Diện tích bến cảng (ha) 17,8
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 2.600.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 61
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 96
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 96
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 120
- Cầu cảng số 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 50
- Cầu cảng số 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 106

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6823833
    • Online: 60