Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG TOTAL GAS HẢI PHÒNG - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH Total Gas Hải Phòng
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Phường Đông Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 3 766535
- Vị trí bến cảng Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha) 4,8
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 18.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật  
- Cầu cảng Total Gas Hải Phòng  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 110

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :7446371
    • Online: 88