Cảng biển: 
Cảng biển Hà Tĩnh

BẾN CẢNG SƠN DƯƠNG - CẢNG BIỂN HÀ TĨNH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên hệ (0239) 3722 123
- Vị trí bến cảng Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng, hàng lỏng (Xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật, chuyên dụng khác (dịch vụ, đóng, sửa chữa tàu…)
- Diện tích bến cảng (ha) 93,5
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 28.600.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu W1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 50.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 260
- Cầu W2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 50.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 245
- Cầu W3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 50.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 275
- Cầu W4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Cầu W5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Cầu W7
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Cầu W10
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Cầu A2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 156
- Cầu N2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Cầu S1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 200.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 365
- Cầu S2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 200.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 365
- Cầu A1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 156
- Cầu W6
       + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
       + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 155
- Bến dịch vụ
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 985

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22735596
    • Online: 136