Cảng biển: 
Cảng biển Nghi Sơn
BẾN CẢNG NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1 - CẢNG BIỂN NGHI SƠN
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty nhiệt điện Nghi Sơn I
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Km11 Đường tỉnh 513, Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
- Số điện thoại liên hệ 0237 3613 456
- Vị trí bến cảng Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng
- Diện tích bến cảng (ha) 0,36
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 2.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng nhập dầu HFO
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 124
- Cầu cảng nhập than
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 130

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :8212296
    • Online: 52