Cảng biển: 
Cảng biển Khánh Hoà

BẾN CẢNG NHA TRANG - CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH cảng Vân Phong
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên hệ 0258 3590875
- Vị trí bến cảng số 05 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…)
- Diện tích bến cảng (ha) 10,3
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.200.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 156.22
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 40.000 giảm tải
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 215
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 20.000 giảm tải
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 181

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6824117
    • Online: 292