Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty cổ phần cảng Nam Hải, Đình Vũ
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 3200 069
- Vị trí bến cảng Khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng Container
- Diện tích bến cảng (ha) 15
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 10.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật  
- Cầu cảng số 1  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 225
- Cầu cảng số 2  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 3.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 230

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6824753
    • Online: 86