Cảng biển: 
Cảng biển Quảng Ninh
BẾN CẢNG MŨI CHÙA - CẢNG BIỂN QUẢNG NINH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 607 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long
- Số điện thoại liên hệ (0203) 3825.371
- Vị trí bến cảng Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Công năng khai thác cảng Tổng hợp, Hàng rời, hàng khô
- Diện tích bến cảng (ha) 0,9
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 260.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 54
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 54

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6791139
    • Online: 93