Cảng biển: 
Cảng biển Nghi Sơn
BẾN CẢNG LỆ MÔN - CẢNG BIỂN NGHI SƠN
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty cổ phần cảng Thanh Hóa
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 03, đường Bạch Đằng, Phường Quảng Hưng, Thanh Hoá
- Số điện thoại liên hệ 0237 3910062
- Vị trí bến cảng Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô...)
- Diện tích bến cảng (ha) 1
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 500.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng sô 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT)
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 98
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT)
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 104

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :8212267
    • Online: 57