Cảng biển: 
Cảng biển Khánh Hoà
BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG - CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa
- Số điện thoại liên hệ
- Vị trí bến cảng Vịnh Vân Phong
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha) 42
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 6.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng VPT1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 10.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 60
- Cầu cảng VPT2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 74
- Cầu cảng VPT3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 50.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 78
- Cầu cảng VPT4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 150.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 107,5

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6823736
    • Online: 163