Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng
BẾN CẢNG KHÍ HÓA LỎNG THĂNG LONG - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH khí hóa lỏng Thăng Long
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Km5, đường Hùng Vương, Hồng Bàng, HP
- Số điện thoại liên hệ 0225 3798893
- Vị trí bến cảng Km5, đường Hùng Vương, Hồng Bàng, HP
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha) 1,15
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 90.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật  
- Cầu cảng Khí hóa lỏng Thăng Long  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 2.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 90

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6824611
    • Online: 162