Cảng biển: 
Cảng biển Quảng Ninh
BẾN CẢNG KHÁCH HÒN GAI - CẢNG BIỂN QUẢNG NINH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH mặt trời Hạ Long - chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Phường Ngọc Châu, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
- Số điện thoại liên hệ (0203) 6275 658
- Vị trí bến cảng Phường Ngọc Châu, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hành khách
- Diện tích bến cảng (ha) 1,96
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 3.564.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng khách Hòn Gai
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 225.282
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 462

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6823871
    • Online: 76