Cảng biển: 
Cảng biển Thái Bình

BẾN CẢNG DIÊM ĐIỀN - CẢNG BIỂN THÁI BÌNH
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH MTV CNTT Diêm Điền
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng khu 1, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình,
- Số điện thoại liên hệ (0227) 3710373
- Vị trí bến cảng khu 1, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình,
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô...)
- Diện tích bến cảng (ha) 5,575
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 350.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 600
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 37
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 600
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 37
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 75

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6813655
    • Online: 101