Cảng biển: 
Cảng biển Nghệ An

BẾN CẢNG CỬA LÒ - CẢNG BIỂN NGHỆ AN
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại liên hệ (0238). 3951766
- Vị trí bến cảng Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô...)
- Diện tích bến cảng (ha) 20,4
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 3.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Nghệ An
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng số 1
       + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 15.000
       + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 15.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160
- Cầu cảng số 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 168
- Cầu cảng số 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 168
- Cầu cảng số
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 30.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 225

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6759356
    • Online: 203