Cảng biển: 
Cảng biển Nghi Sơn

BẾN CẢNG CHUYÊN DỤNG NHÀ MÁY XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG BIỂN NGHI SƠN
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty xi măng Nghi Sơn
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Xã Hải Thượng, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
- Số điện thoại liên hệ (0237) 3 862 013
- Vị trí bến cảng Xã Hải Thượng, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
- Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô...)
- Diện tích bến cảng (ha) 0,95
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 2.000.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng sô 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 37.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 187
- Cầu cảng số 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.300
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 51

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :8212742
    • Online: 51