Ngày ban hành: 
31/05/2008
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
31/05/2008
Số hiệu: 
143/2007/ND-CP
Người ký: 
Nguyen Tan Dung

Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 9 năm 2007 quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :11779502
    • Online: 69