Cảng biển: 
Cảng biển Hải Phòng

BẾN CẢNG TRANG TRÍ CÔNG TY 189 - CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
1. Thông tin cơ bản
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH MTV 189
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Khu CN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Số điện thoại liên hệ 0225 3797706
- Vị trí bến cảng Khu CN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng khác (dịch vụ, đóng, sửa chữa tàu…)
- Diện tích bến cảng (ha) 1
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm)
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Thông số kỹ thuật
- Cầu cảng Trang trí công ty 189
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 5.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 160

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 7446118
    • Online: 147