Ngày ban hành: 
23/11/2000
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
23/11/2000
Số hiệu: 
72/2000/ND-CP
Người ký: 
Quoc hoi

 Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 14709509
    • Online: 78