Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Sao y các văn bản quản lý nhà nước 670/BGTVT-VP 30/01/2011 Công văn điều hành Sao y các văn bản quản lý nhà nước
Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2011 279/CHHVN-VP 11/02/2011 Công văn điều hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ________________   Số: 279/CHHVN - VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ Việt Nam 43/2005/QĐ-BGTVT 19/09/2006 Quyết định Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ...
Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB 06/09/2007 Quyết định  Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra  
Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải 57/2005/QĐ-BGTVT 28/10/2005 Quyết định Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng...
Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần 264/2006/QĐ-TTg 16/11/2006 Quyết định Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh...
Quyết định số 1635/QD-THCQ về việc giám sát hải quan tại khu vực cảng biển 1635/QD-THCQ 16/07/2010 Quyết định Quyết định số 1635/QD-THCQ về việc giám sát hải quan tại khu vực cảng biển
Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam 64/2005/QĐ-BGTVT 30/11/2005 Quyết định Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của...
Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng, chống động đất, sóng thần 78/2007/QĐ-TTg 29/05/2007 Quyết định Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng, chống động đất,...
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 49/2005/QĐ-BGTVT 04/10/2005 Quyết định Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :16766275
    • Online: 53