CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Hội thảo khu vực về Công ước quốc tế về Tái chế tàu an toàn và Thân thiện với môi trường (Công ước Hồng Kông 2009) từ ngày 03-05/12/2018, tại thủ đô Manila, Philippines

Thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-CHHVN ngày 14/11/2018 của Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang về cử cán bộ tham dự “Hội thảo khu vực về việc Phê chuẩn và Thực thi Công ước Hồng Kông 2009” tại Manila,...

Công ước quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 29/01/2019 đối với Ả Rập Xê Út

Ngày 29/10/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri BUNKER.1/Circ.83 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô...

Công ước quốc tế về cứu hộ, 1989 có hiệu lực đối với Urugoay từ ngày 16/11/2019

Ngày 16/11/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri SALVAGE.1/Circ.63 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về cứu hộ, 1989 có hiệu lực từ ngày 16/11/...

Lưu huỳnh năm 2020 - Cắt giảm phát thải ôxit lưu huỳnh

Loại dầu “bunker” chính cho tàu là dầu nhiên liệu nặng, có nguồn gốc từ cặn dầu thô. Dầu thô chứa lưu huỳnh, sau khi đốt trong động cơ, kết thúc trong phát thải tàu. Oxit lưu huỳnh (SOx) được biết là...

Các điều ước quốc tế của IMO cần luật pháp quốc gia

Ngày 08/10/2018Một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là cải thiện cách thức triển khai thực hiện các điều ước của IMO được thực hiện ở cấp quốc gia. IMO cho rằng...

Quy định về kiểm soát, quản lý nước thải từ tàu biển theo phụ lục VI của Công ước Marpol 73/78

Các quy định cụ thể về công tác quản lý, kiểm soát và xử lý nước thải từ tàu biển được gửi theo file đính kèm.

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đoàn đánh giá IMSAS

Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Quốc gia thành viên Tổ chức hàng hải quốc tế IMO cũng như Quốc gia thành viên các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ GTVT đã quy định phân công nhiệm...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2951701
    • Online: 193