CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Các công ước quốc tế về hàng hải có hiệu lực đối với Madagascar

Ngày 26/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã gửi các Quốc gia thành viên:- Thông tri NWRC.1/Circ.43 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu...

Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố định ở thềm lục địa có hiệu lực đối với Vương quốc Bỉ

Ngày 02/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri SUA.4/Circ.40 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi...

Bảo vệ đa dạng sinh học biển ở Đông Ấn Độ Dương

"Việc đưa các sinh vật thủy sinh xâm lấn vào môi trường biển mới không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sức khỏe hệ sinh thái, mà còn có tác động có thể đo lường được đối với một số ngành kinh...

Quy định mới của IMO khiến vận tải biển gặp khó

Quy định mới của IMO áp dụng từ ngày 01/01/2020 khiến các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đứng ngồi không yên... Từ ngày 01/01/2020, theo quy định của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), tất cả các...

Hướng tới việc tàu biển sử dụng hàng hải điện tử tại Châu Á – Thái Bình Dương

Việc tổ chức triển khai, tàu biển sử dụng hàng hải điện tử - cách thức tích hợp thân thiện, hài hòa và hiển thị thông tin hàng hải thiết yếu - sẽ góp phần tăng cường an toàn và an ninh hàng hải và hỗ...

Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) giúp Lĩnh vực hàng hải hòa nhập với dòng chảy phát triển

IMO đã đưa ra một loạt các sáng kiến ​​mới nhất được thiết kế để giúp đưa ngành hàng hải vào dòng chính của các kế hoạch và sáng kiến ​​để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (SDGs),...

Công ước quốc tế về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường có hiệu lực với Hà Lan

Công ước quốc tế của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường đã nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ tám trở thành thành viên...

Công ước quốc tế về ngăn ngừa những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn hành hải có hiệu lực đối với Đan Mạch

Ngày 12/02/2019, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên dưới đây:Thông tri số SUA.3/Circ.44 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước quốc tế về ngăn ngừa...

Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL65) góp phần tăng cường trao đổi thương mại tự do bằng tàu biển

Ngày 8/4/2019 là ngày có hiệu lực của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử theo Công ước FAL 65. Sửa đổi Công ước FAL 65 được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2017. Các sửa đổi của...

Costa Rica ký phê chuẩn công ước quốc tế vầ tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR-79)

Các kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ quốc tế là rất quan trọng, do đó, bất kể tai nạn xảy ra ở đâu, việc giải cứu những người gặp nạn trên biển có thể được phối hợp thành công. Việc phê chuẩn và triển...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2950543
    • Online: 123