CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

An ninh hàng hải trong thế kỷ 21

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Kitack Lim đã nhấn mạnh công việc của Tổ chức nhằm ứng phó với bối cảnh an ninh hàng hải đang thay đổi. Phát biểu tại hội nghị chuyên đề 'An ninh hàng hải...

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2014 có hiệu lực đối với Cộng hòa Síp từ ngày 08/11/2018

Ngày 08/8/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BWM.1/Circ.57 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng...

Công ước quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 26/10/2018 đối với Quốc đảo Grenada

Ngày 31/7/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số Bunker.1/Circ.81 việc việc: Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực từ ngày 18/9/2018 với Nauru

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LL.10/Circ.74 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển 1974, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 06/9/2018 đối với Philippines

Ngày 06/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PSLS.6/Circ.78 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng...

Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 18/9/2018

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LL.1/Circ.156 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực từ ngày...

Nghị định thư 1997 của sửa đổi Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 được sửa đổi theo Nghị định thư 1978, có hiệu lực từ ngày 14/8/2018 đối với Monaco

Ngày 11/4/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PMP.7/Circ.67 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1997 của Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu...

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 đối với Ả Rập Xê Út

Ngày 11/4/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LLMC.1/Circ.60 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bangladesh

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.71 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Philippines

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1_Circ.70 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3586598
    • Online: 140