14/04/2020

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

                    *****

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về việc điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm kịp thời tháo gỡ

khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh Covid-19

_____________

Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 13/4, Cục Hàng hải Việt Nam đã tham gia họp trực tuyến với các Hiệp hội: Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Chủ tàu Việt Nam, Chủ tàu địa phương (An Lư-Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Thanh Hóa) và các Công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc (Hoa tiêu II, Hoa tiêu III, Hoa tiêu IV, Hoa tiêu VI); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (Hoa tiêu I, Hoa tiêu V, Hoa tiêu VII, Hoa tiêu VIII, Hoa tiêu IX); Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải TKV (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam); Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu; Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (thuộc Tổng công ty Tân cảng) về việc điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19, bên cạnh các giải pháp đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện, đại diện lãnh đạo của các Hiệp hội và doanh nghiệp hoa tiêu đã thảo luận, thống nhất áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện VR-SB);
  2. Mức giảm: Giảm giá dịch vụ hoa tiêu đến mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ GTVT (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay);
  3. Thời gian thực hiện: 03 tháng, kể từ ngày 01/5/2020.

Trước thời điểm ngày 01/01/2017, phí hoa tiêu hàng hải được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về phí và lệ phí. Mức phí được quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Từ ngày 01/01/2017, dịch vụ hoa tiêu được điều chỉnh từ cơ chế phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá. Mức giá được quy định tại Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 của Bộ GTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam; sau đó quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT. Kể từ khi áp dụng cơ chế giá, các Công ty Hoa tiêu hàng hải đều áp dụng mức tối đa giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa. Mức giá này vẫn giữ ổn định từ năm 2017 đến nay.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo hành động và quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đề ra tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thuyền viên hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam xin trân trọng thông báo đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải biển và người dân được biết./.

Cục Hàng hải Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4924520
    • Online: 179