14/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 22/11/2019 về Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong các ngày (07, 08 và 13/5/2020), các chi bộ trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn chỉ đạo Đại hội

Trước đó, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự chi ủy khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Các nội dung văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, trang nghiêm đúng theo quy định. Công tác tổ chức Đại hội khoa học, phù hợp đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội, đúng nguyên tắc và ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng của đảng viên, được nâng cao. Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã chọn Chi bộ Nghiệp vụ tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các chi bộ còn lại. Kết quả, có 03/03 Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội đúng theo quy định của Đảng và đảm bảo thời gian theo Kế hoạch đề ra.

Đ/c Trà Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Đảng ủy, Đoàn chỉ đạo Đại hội, Đại hội các Chi bộ đã tích cực thảo luận về các chỉ tiêu, giải pháp nhằm triển khai mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Chi bộ vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm, Đảng viên các chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời, lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu về mọi mặt bầu vào Ban chấp hành và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế kêu gọi toàn thể đảng viên các chi bộ nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn và thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ

Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã thành công tốt đẹp. Kết quả tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5424011
    • Online: 122