Ngày ban hành: 
28/10/2005
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
01/01/2006
Số hiệu: 
Số: 56/2005/QĐ-BGTVT
Người ký: 
Đào Đình Bình
Tài liệu đính kèm: 

Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4394301
    • Online: 220