STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
31 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI 01/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
32 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VII 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
33 Công ty CP Cảng Hải Phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
34 Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
35 Công ty CP tàu lai cảng Đà Nẵng 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
36 Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
37 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
38 Công ty TNHH Huyndai Merchant Marine Việt Nam 01/01/2019 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
39 Công ty TNHH Cảng Thương Chánh 20/11/2018 Khu vực III Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
40 Công ty TNHH Tuyến Container T.S.Việt Nam (TS Line) 20/12/2018 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
41 Công ty TNHH OOCL Logistics Việt Nam (OOCL) 15/11/2018 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
42 Công ty TNHH Cosco Shipping Lines Việt Nam (COSCO) 15/03/2020 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
43 Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) 04/09/2018 Hãng tàu Việt Nam Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
44 Công cổ phần DV Hàng hải Tân Cảng 01/07/2017 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
45 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 16/07/2018 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 4950696
    • Online: 97