STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
16 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
17 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
18 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
19 Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
20 Công ty TNHH Biển Tín 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
21 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
22 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
23 Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam 01/01/2019 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
24 Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
25 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
26 Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
27 Công ty CP cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
28 Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
29 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực V 01/05/2020 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
30 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI 01/05/2020 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 4951234
    • Online: 79