16/12/2022

Chiều ngày 13/12/2022, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, các hiệp hội Đại lý, vận tải thủy, Doanh nghiệp vận tải thủy, Đại lý.