14/11/2022

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và thực hiện văn bản số 3173/CHHVN-PC ngày 15/9/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022. Tròn 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, viên chức, người lao động Cảng vụ hàng hải Bình Thuận triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả; ngày 09/11/2022, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tổ chức buổi Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và có sự góp mặt của BCH. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận; Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận; Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận và một số doanh nghiệp khai thác cảng, Chủ tàu/Thuyền trưởng các tàu hàng, tàu khách hoạt động tại khu vực.