12/09/2022

Ngày 08/9/2022, Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) phối hợp với Uỷ ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, thuộc Liên Hợp quốc (UNESCAP) đồng tổ chức “Hội thảo Quốc gia về kết nối Hàng hải và Cảng bền vững để tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt và hiệu quả” tại Hà Nội.