14/04/2023

Ngày 04/4/2023, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và đối thoại Doanh nghiệp Quý I/2023. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các doanh nghiệp khai thác cảng biển, doanh nghiệp vận tải biển và vận tải thủy cùng với các đại lý tàu biển hoạt động tại vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Viết Trọng - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyên truyền các quy định mới, lắng nghe, giải đáp, hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng biển cũng như lấy ý kiến đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng công tác quản lý và thực tiễn hoạt động hàng hải tại khu vực.