29/12/2022

Chiều ngày 26/12/2022, tại trụ sở cơ quan, Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) năm 2023 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang và toàn thể công chức, người lao động Cơ quan Cục HHVN.