09/06/2023

Ngày 08/6/2023 tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải công bố Quyết định chỉ định bổ sung đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục; Chủ tịch Công đoàn Cục; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Cục; Bí thư Đoàn TNCSHCM Cục; cán bộ chuyên trách công tác đảng và các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục tại đầu cầu Cục Hàng hải Việt Nam và đầu cầu các đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã công bố Quyết định số 330-QĐ/ĐU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải chỉ định bổ sung đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 329-QĐ/ĐU, ngày 06/6/2023 về thôi giao đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Cục phụ trách Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.