02/02/2023

Ngày 01/2/2023, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN), Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt đã chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch trọng tâm tháng 02 năm 2023 của Cục HHVN. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng: Nguyễn Hoàng, Hoàng Hồng Giang; Trưởng các Tổ chức giúp việc Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại các điểm cầu trực tuyến.