05/04/2023

Ngày 04/4/2023, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN), Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và kế hoạch trọng tâm Quý II năm 2023 của Cục HHVN. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng: Nguyễn Hoàng, Hoàng Hồng Giang; Trưởng các Tổ chức giúp việc Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại các điểm cầu trực tuyến.