08/09/2022

Ngày 30/8/2022, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đối thoại Doanh nghiệp và lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung Nội quy cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại vùng nước cảng biển cùng với hơn 150 doanh nghiệp khai thác bến cảng, bến phao, doanh nghiệp đại lý tàu biển, các hãng tàu nội địa, nước ngoài, tàu du lịch, nhà hàng và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng hải hoạt động tại vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Cảng vụ đã nhấn mạnh về việc tuyên truyền các quy định mới hiện hành và lắng nghe, giải đáp, hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng biển cũng như lấy ý kiến đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Nội quy các cảng biển nhằm đáp ứng công tác quản lý các hoạt động hàng hải cũng như thực tiễn hoạt động hàng hải tại khu vực, Cảng vụ đã dự thảo chỉnh sửa, bổ sung Nội quy cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Phương Thanh - Trưởng phòng Pháp chế hàng hải đã trình bày chuyên đề vùng nước cảng biển quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BGTVT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2020/TTBGTVT ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với Nội quy cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, công tác thí điểm thủ tục thu phí phương tiện thủy nội địa; phối hợp thực hiện thủ tục đưa phương tiện rời, vào cảng biển đã được ông Nguyễn Trọng Thành - Phó trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền phổ biến chi tiết. Bên cạnh đó, những quy định liên quan đến bảo trì công trình hàng hải cũng được ông Phạm Thanh Tuấn - Chuyên viên phòng Pháp chế hàng hải hướng dẫn.