27/12/2022

Ngày 23/12/2022, được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Lâm - Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Bùi Nguyên Khôi - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Bình Thuận.